Thalamus Networks AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 08:46 CEST

Thalamus Networks sålde den 3 september 850 000 B-aktier i TurnIT AB och innehar efter förvärvet 4 300 000 B-aktier och 183 994 A-aktier i bolaget.

Innehavet representerar 9,2 % av kapitalet och 11,7 % av rösterna i TurnIT AB.

För vidare information, kontakta
Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB
Tel: 08-635 96 00. Mob: 0730-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se

Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 165 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB.