Wihlborgs Fastigheter AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:24 CEST

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) förvärvade igår 100 000 B-aktier i Drott AB (publ). Wihlborgs äger därefter totalt 8 886 500 B-aktier i Drott motsvarande 10 procent av kapitalet och 9,5 procent av rösterna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,7 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen.