TDC Internordia AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 09:19 CEST

TDC A/S ("TDC") offentliggör härmed att TDC den 26 oktober 2004 förvärvade ytterligare 10.854.354 stamaktier i Song Networks Holding AB ("Song Networks").


Efter dessa ytterligare förvärv äger TDC sammanlagt 25.831.121 stamaktier och 2.252.959 preferensaktier i Song Networks samt konvertibla skuldebrev 2002/2007 i Song Networks med ett sammanlagt nominellt belopp om 77.076.000 kronor.

TDCs innehav av aktier i Song Networks representerar sammanlagt:

- 51,6 procent av rösterna och aktiekapitalet efter konvertering
av samtliga konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks;

- 52,0 procent av rösterna och aktiekapitalet efter konvertering
av TDCs konvertibla skuldebrev; och

- 49,4 procent av rösterna och 50,3 procent av aktiekapitalet
före utspädning).

För ytterligare information, vänligen kontakta TDC Investor Relations på telefon +45 3343 7680.


TDC A/S
Nørregade 21
0900 København C
www.tdc.dk