Svolder AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:17 CEST

Svolder AB har den 4 oktober 2005 köpt 67 000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 4 257 000 aktier, vilket utgör 7,1 procent av aktiekapitalet och 5,1 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm 2005-10-05
Svolder AB (publ)

Frågor kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Svolder AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70