Svolder AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 16:06 CET

Svolder AB har idag köpt 1.072.000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 6.654.000 aktier, vilket utgör 11,1 procent av aktiekapitalet och 7,7 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm 2005-10-31
Svolder AB (publ)Frågor kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Svolder AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70