A-COM Communication Aktiebolag

Flaggningsmeddelande: Ändrat ägande i A-Com AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2003 10:00 CET

Ataren Holding B.V. (Ataren) har idag överlåtit 11.389.069 aktier samt 833.333 teckningsoptioner i A-Com AB (A-Com) till Intangible Holdings S.A. (Intangible).

Efter överlåtelsen äger Ataren 790.740 aktier i A-Com, motsvarande cirka 1 % av aktierna och rösterna före fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och cirka 1 % efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

Intangible äger efter förvärvet 12.189.069 aktier i A-Com och 833.333 teckningsoptioner utgivna av A-Com. Intangible har i den nyligen genomförda nyemissionen i A-Com tecknat och betalat 6.436.314 aktier i A-Com. Efter registreringen av de tecknade aktierna kommer således Intangible att äga sammanlagt 18.625.389 aktier i A-Com, motsvarande cirka 25,4 % av aktierna och rösterna före fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och cirka 22,7 % efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Efter ett eventuellt utnyttjandet av de 833.333 teckningsoptionerna motsvarar Intangibles innehav cirka 23,8 % av aktierna i A-Com räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

Ataren är ett helägt dotterbolag till Intangible, som ägs av Thomas Hvid och Anders Runer. Anledningen till överlåtelsen är att ägarna vill samla sitt ägande till ett bolag. Intangibles och Atarens samanlagda innehav i A-Com framgår av ovanstående redovisning.

Ataren Holding B.V.

Intangible Holdings S.A.

FÖR MER INFORMATION:
Fredrik Sandelin, VD & Koncernchef, A-Com AB 08-587 078 00

Skrivet av: Dan Haneklint 2003-12-19