Biosensor

Flaggningsmeddelande för Verdane Capital V B AB avseende förändring av innehav i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 15:28 CET

Verdane Capital V B AB, kontrollerat till 46,93% av Verdane Capital V A K/S och till 53,07% av Verdane Capital V B K/S, har den 9 Februari 2007 avyttrat totalt 300 000 A-aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ), motsvarande 0,08 % av såväl röster som kapital.

Verdane Capital V B AB ägde före avyttringen 25 192 268 A-aktier och 10 426 350 C-aktier, tillsammans motsvarande 10,01 % av såväl röster som kapital. Efter avyttringen uppgår antalet A-aktier till 24 892 268 stycken och antalet C-aktier till 10 426 350, tillsammans motsvarande 9,93 % av såväl röster som kapital.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander, VD, Biosensor Applications Sweden AB,
Telefon: +46 8 706 75 00
bengt.hagander@biosensor.se

Birger Nergaard, Styrelsemedlem, Verdane Capital V B AB,
Mobil: +47 95 10 32 75
birger.nergaard@verdanecapital.com

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Sundbyberg. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.