L E Lundbergföretagen AB

Flaggningsmeddelande från Lundbergs

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 17:48 CEST

L E Lundbergföretagen AB (publ) 556056-8817 äger 27 200 000 A-aktier samt 1 800 000 B-aktier i Husqvarna AB (publ). Detta motsvarar en kapitalandel om 5,0 procent samt en röstandel om 15,3 procent.

Husqvarna har idag meddelat att röstetalet har förändrats beroende på att Husqvarna AB, på begäran av aktieägare, omvandlat A-aktier till B-aktier. L E Lundbergföretagen AB:s kapital- och röstandel före omvandling uppgick till 5,0 procent respektive 14,7 procent.

 

Stockholm den 11 oktober 2010

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Box 14048

104 40 Stockholm