Industrivärden AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE Hemtex

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:22 CEST

Industrivärden har den 30 mars 2006 förvärvat 134.400 aktier i Hemtex motsvarande 0,48 procent av röstetalet och kapitalet. Industrivärdenkoncernens totala innehav uppgår efter förvärvet till 1.428.800 aktier, vilket motsvarar 5,10 procent av rösterna och kapitalet.


Stockholm den 31 mars 2006

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00