203 Web Group

Flaggningsmeddelande i 203 Web Group

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 14:50 CEST

Det totala antalet aktier i 203 Web Group AB (publ.) har ökat från 11 201 949 st till 15 351 949 st som följd av en riktad nyemission beslutad vid bolagsstämman den 1 juni. Den nya aktieägaren och styrelseordföranden Henrik Kvick har av dessa aktier förvärvat 4 000 000 st via sitt bolag Henrik Kvick AB, vilket ger honom en ägandeprocent om 26,06 %.

Jonas Söderqvist kommer att ha kvar sin andel om 4 342 659 aktier, vilket nu betyder att han kommer äga 28,29 % av aktierna och rösterna i bolaget. Jonas Söderqvist är styrelseledarmot och vice styrelseordförande i 203 Web Group AB (publ.).


Andereas Friis kommer med sina bestående 3 865 901 aktier att äga 25,18 % av aktierna och rösterna i bolaget. Andereas Friis är VD i 203 Web Group AB (publ.).


För mer information kontakta Andereas Friis, andereas@203webgroup.se, 0739 - 94 46 70.

Om 203 Web Group AB (publ): 203 Web Group AB (Publ) är en digital mediekoncern som utvecklar och driver flera framgångsrika egna sajter. De sajter som är mest uppmärksammade är sökmotorerna AllaAnnonser.se och Hittarecept.se, samt Matklubben.se som är Sveriges största matcommunity. Förutom i Sverige finns vi även i en rad olika länder, som till exempel USA, Spanien och Tyskland där vi nyligen lanserat webbplatser. I koncernen ingår även annonsbolaget, 203 Media AB samt webbyråverksamheten 203 Creative AB. Genom att sammanlänka dessa verksamheter skapas en stabil grundförutsättning för höga intäkter och god lönsamhet i en bransch där nytänkande premieras.