Biotage AB

Flaggningsmeddelande i Biotage AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 12:05 CET

Biotage AB (publ) har per den 4 november 2010 återköpt sammantaget 8 848 632 aktier under det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman den 29 april 2010, varefter Biotages innehav av egna aktier uppgår till 10 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Det totala antalet utestående aktier, inklusive de av bolaget återköpta, uppgår till 88 486 320.

Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämma att besluta om indragning av de återköpta aktierna.

Informationen är sådan som Biotage skall offentliggöra enligt lagen om  värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella  instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2010 kl 12.00.

Om Biotage 
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har
269 anställda och omsatte 394,1 MSEK under 2009. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef                                
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com