ElektronikGruppen BK AB

Flaggningsmeddelande i ElektronikGruppen

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 08:50 CET

Styrelsemedlemmarna Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff (ordföranden) har den 20 mars 2006 förvärvat samtliga A-aktier i ElektronikGruppen BK AB.

Kenneth Lindqvist har via ett helägt bolag, Amplex AB, förvärvat 37 500 A-aktier. Kenneth Lindqvist och bolag innehar därefter 47 500 A-aktier och 1 133 850 B-aktier motsvarande 23,2 % av antalet röster och 21,1 % av kapitalet.

Horninge AB, som är ett helägt bolag till Thomas Wernhoff, har tagit över tidigare personligt ägda innehav och har därtill förvärvat ytterligare 62 500 A-aktier. Horninges innehav uppgår därefter till 102 500 A-aktier och 65 000 B-aktier motsvarande 15,7 % av rösterna och 3,0 % av kapitalet.

”Kenneth Lindqvist och jag ser långsiktigt på vårt ägande i ElektronikGruppen och vi skall i samförstånd arbeta för att utveckla företaget vidare” säger styrelseordförande Thomas Wernhoff.


För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Thomas Wernhoff, telefon: 070-767 75 81, Kenneth Lindqvist telefon: 070-310 18 23.


ElektronikGruppen är ett börsnoterat bolag med ca 700 MSEK i omsättning och med ca 260 anställda i 8 länder uppdelat på fyra affärsområden.
EG Products utvecklar och tillverkar både fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation.
EG Electronic Components marknadsför kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum.
EG Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen.
EG Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bl a fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden.