Firefly AB

Flaggningsmeddelande i Firefly AB

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 14:12 CEST

Robert Rehbinder, ordförande, Lars Höglund, ledamot, samt bolagets VD Lennart Jansson har begärt konvertering av hela sina innehav av konvertibler i Firefly, tillsammans motsvarande 110.000 aktier. Konverteringskursen är 6:50. Bolagets aktiekapital kommer därvid att öka med 55 tkr och överkursfonden tillföras 660 tkr.

Det slutliga utfallet av konverteringen, som avslutas den 30 juni, kommer att meddelas omgående efter konverteringstidens slut.


Stockholm den 18 juni 2003

Firefly AB


För vidare information: VD Lennart Jansson, 0705-919676
Ordf. Robert Rehbinder, 0708-249840