Nordnet Sverige

Flaggningsmeddelande i Guideline

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:24 CEST

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 20 augusti 17 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 852 913 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 10,00 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.


Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (402 013 aktier, 2,17%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 440 900 aktier, 7,78%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD Nordnet AB, 08-506 330 21, klas.danielsson@nordnet.se


The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with about 160 000 clients in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnetbank.de and www.nordnet.lu.