AktieTorget

Flaggningsmeddelande i Heart of Brands

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:13 CEST

Anna-May Wester har via bolag förvärvat 870 000 A-aktier samt 720 000 B-aktier i Heart of Brands AB (publ).

Innehav efter transaktion uppgår till 870 000 A-aktier och 720 000 B-aktier, vilket motsvarar 29,9% av röster samt 7,0 % av kapital.

Dalom Invest AB har avyttrat hela sitt innehav i Heart of Brands AB (publ).För ytterligare information kontakta

Anna-May Wester
Tel: 0708-491439