Peab AB

Flaggningsmeddelande i Peab AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:02 CEST


Peab AB (publ.) förvärvade den 29 augusti, 50.000 egna B-aktier. Peab äger därefter totalt 8.780.000 egna B-aktier motsvarande 5,03 procent av kapitalet och 2,50 procent av rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier uppgår till 174.601.113.

Syftet med återköp av egna aktier är att justera bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv med mera, eller att i enlighet med årsstämmans beslut hålla antalet aktier oförändrat vid en eventuell konvertering av de konvertibler som utgavs i december 2007.För ytterligare information kontakta:
Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2008 kl 08.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.