Avanza AB

Flaggningsmeddelande i Viatech System AB

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:05 CET

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt innehav i Viatech Systems AB, noterat på Aktietorget. Det sammanräknade aktieinnehavet i Viatech Systems AB uppgår därefter till 2.744.206, vilket utgör 7,34 % av bolagets aktiekapital och röstetal.


För mer information:
Henrik Källén, VD Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, tfn: 070-861 80 25Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Box 1399 SE-111 93 Stockholm
Telefon: 08-562 250 00
Fax: 08-562 251 03
E-post: kundsupport@avanzapension.se
Internet: www.avanzapension.se
Org.nr: 516401-6775 Styrelsens säte: Stockholm