Hagströmer & Qviberg AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE - IFS

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 19:00 CEST

Efter rapport avseende Q3 och föreslagen nyemission har Förvaltnings AB Wasatornet förvärvat de aktier som ägts av Wasatornet Holding AB (3.450.000), Wasaskog (200.000) och Gustaf Douglas (416.250) för att därmed samla alla familjens innehav på ett ställe.

Därefter innehar Förvaltnings AB Wasatornet 2.193.074 A-aktier (oförändrat) och 17.075.466 B-aktier (en ökning med 4.066.250 st). Detta innebär 23,3% av röster och 18,7% av kapital.

Det är Förvaltnings AB Wasatornets avsikt att teckna hela sitt tillkommande antal aktier och konvertibler.

Stockholm den 20 oktober 2004

Gustaf Douglas