Industrivärden AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE - Industrivärden går ur Isländska Ossur med betydande vinst

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:55 CEST


Industrivärden har avyttrat sitt resterande innehav om 14.817.286 aktier (motsvarande 3,85 procent av röster och kapital) i det Isländska medicinteknikbolaget Ossur hf.

Försäljningen innebär att Industrivärden nu avyttrat hela sitt innehav om totalt 89.817.286 aktier (motsvarande 23,33 procent av röster och kapital) för 1.008 mkr. Genom försäljningen av hela innehavet i Ossur gör Industrivärden en vinst om 398 mkr.

I en kommentar till försäljningen av Ossur säger Industrivärdens VD Anders Nyrén att; ”Industrivärden var den första internationella investeraren som upptäckte den goda investeringspotentialen i Ossur. Vi har medverkat i utvecklingen av ett bolag som expanderat kraftigt med god lönsamhet. Vår investering exklusive deltagandet i nyemissionen om 155 mkr i september/oktober har haft en värdeökning om cirka 90 procent. Efter drygt tre år som aktiv ägare gör vi således en god affär med en betydande vinst.”

Stockholm den 28 oktober 2005
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00