L E Lundbergföretagen AB

Flaggningsmeddelande - Lundbergs avyttrar innehavet i NCC

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 09:31 CET

L E Lundbergföretagen AB (publ) 556056-8817 har den 12 februari 2010 avyttrat 10 850 000 A-aktier i NCC AB (publ) 556034-5174. Försäljningsbeloppet uppgår till 1,2 mdr kronor och reavinsten uppgår till cirka 440 mkr efter skatt.

Avyttringen omfattar L E Lundbergföretagen AB:s totala innehav i NCC.

- NCC är ett välskött företag och har under den senaste 10-årsperioden gett Lundbergs god avkastning. Vi anser nu att det är dags att gå vidare och ser många andra intressanta investeringsmöjligheter, säger Fredrik Lundberg.


Stockholm den 12 februari 2010

L E Lundbergföretagen AB (publ)
Box 14048
104 40 Stockholm

Eventuella frågor besvaras av informationschef Roger Ekström, 011 – 21 65 06.

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2010 kl 09.00.