Svolder AB

Flaggningsmeddelande Nolato

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 13:21 CET

Svolder AB (publ) har den 5 november 2010 avyttrat 4 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 312 000 B-aktier, vilket utgör 4,99 procent av aktiekapitalet och 2,57 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70