AddNode Group AB

Flaggningsmeddelande om förändrade aktieinnehav i Mogul

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 08:54 CEST

Bonnier & Bonnier AB har idag förvärvat 653 457 stycken aktier i Mogul AB. Inklusive de aktier som innehas av dotterbolaget Adera AB uppgår det samlade innehavet i Mogul därefter till 8 348 085 stycken aktier som representerar 81,2 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Mogul.

Bonnier & Bonnier AB

Org nr 556093-7921
113 90 STOCKHOLM