AddNode Group AB

Flaggningsmeddelande om förändrade aktieinnehav till följd av Aderas bud på Mogul

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 12:20 CEST

Den nyemission i Adera AB (publ.) ("Adera") som har samband med Aderas förvärv av Mogul AB har nu fullbordats. Bonnier & Bonnier AB har därvid genom teckning förvärvat 129 110 B-aktier i Adera. Bonnier & Bonnier AB äger därefter sammanlagt ca 1 042 499 A-aktier och ca 2 528 275 B-aktier i Adera. Eftersom emissionen innebar en utspädning har Bonnier & Bonnier AB:s ägarandel i Adera genom nyemissionen minskat till ca 42 procent av aktiekapitalet och 72 procent av röstetalet i Adera. Bonnier/Bonnier AB är det enda bolag inom Bonnier-koncernen som äger aktier i Adera.

Genom att ovan nämnd emission fullbordats, har Bonnier&Bonnier AB avyttrat samtliga sina 1 075 914 aktier i Mogul.

/Bonnier & Bonnier AB