Trimera AB

Flaggningsmeddelande om insiderköp

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:06 CEST

(Aktietorget: TRIA)

Per Bohlin, registrerad insider och finansansvarig i Trimera AB har per den 23 september 2008 köpt 28 000 aktier med snittkurs 0,95 kr i Trimera AB (publ). Per Bohlin's innehav efter köpet uppgår till 801 392 aktier (8,2 %).

För mer information kontakta Lars Bohlin, VD Trimera AB
0410-71 45 00, lars@trimera.se.Trimera´s affärsidé är att skapa attraktiv avkastning och värdestegring genom investeringar och förvärv i byggrelaterade verksamheter som vi förädlar och implementerar ett långsiktigt tänkande i service och kvalitet.