Affärsstrategerna AB

Flaggningsmeddelande RaySearch Laboratories

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 15:40 CEST

Affärsstrategernas har idag utnyttjat sin köpoption och förvärvat ytterligare 1 548 676 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB. I den nyss genomförda ägarspridningen i RaySearch har Affärsstrategerna idag även sålt 281 220 aktier av serie B. Affärsstrategerna äger därefter 1 324 143 aktier av serie B motsvarande 12,6% av aktiekapitalet och 2,7% av rösterna i RaySearch.

RaySearch handlas på Stockholmsbörsens O-lista (observationsavdelningen) under symbolen "RAY-B". Uppflyttning av aktierna i RaySearch till O- listan sker när ägarspridning och några ytterligare kriterier uppfyllts.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB.
Telefon +46-708-662403, e-post: cgfridh@astrateg.se

Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande
bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, SWATS, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc.