Affärsstrategerna AB

Flaggningsmeddelande RaySearch Laboratories

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 12:06 CEST

Affärsstrategernas har sålt 55 055 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB i samband med lösen av utställda köpoptioner. Affärsstrategerna äger därefter 1 269 088 aktier av serie B till ett marknadsvärde av 22,8 Mkr. Marknadsvärdet överstiger bokfört värde med 15,1 Mkr. Det totala innehavet motsvarar därefter 12,1% av aktiekapitalet och 2,6% av rösterna i RaySearch.

Samtliga utställda optioner är därmed lösta. RaySearch handlas på Stockholmsbörsens O-lista (observationsavdelningen) under symbolen "RAY- B". Uppflyttning av aktierna till den ordinarie O-listan planeras ske under hösten.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB.
Telefon +46-708-662403, e-post: cgfridh@astrateg.se

Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande
bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc.