Industrivärden AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE Tandberg Television ASA

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 10:16 CET

Industrivärden har idag avyttrat hela sitt innehav om 5.963.150 aktier i Tandberg Televi-sion ASA motsvarande 7,40 procent av röstetalet och kapitalet.


Stockholm den 26 februari 2007

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00