AB Traction

Flaggningsmeddelanden i Thalamus Networks AB

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:19 CEST

Traction, genom koncernbolag, har fredagen den 12 september 2008 sålt 110.000 A-aktier i Thalamus Networks och äger därefter 100.000 A-aktier och 2.836.468 B-aktier, vilka representerar 29,0% av kapitalet och 22,4% av rösterna i Thalamus.

P-O Andersson AB har fredagen den 12 september 2008 förvärvat 110.000 A-aktier och sålt 110.000 B-aktier i Thalamus och äger därefter 362.000 A-aktier och 138.666 B-akter, vilka representerar 4,9% av kapitalet och 21,9% av rösterna. Stockholm den 15 september 2008 Petter Stillström VD AB Traction Telefon 08-506289 00