Fleet 101 AB

Fleet 101 levererar nytt verksamhetssystem till Hit & Dit Logistik-Transport

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 09:50 CET

Under oktober har Hit & Dit Logistik-Transport i Jönköping driftsatt sitt nya verksamhetssystem K2, levererat av Fleet 101.

”Vi driftsatte K2 i oktober och naturligtvis är det alltid en del jobb med att implementera ett nytt system och ett nytt sätt att arbeta men vi märker redan en klar effektivisering och minskad administration. Med K2 har vi inte bara effektiviserat trafikledningen, även prissättning och fakturering är mycket enklare än tidigare!” säger Jörgen Svensson på Hit och Dit Transport-Logistik

Hit & Dit Logistik-Transport använder Fleet 101 K2 för orderhantering, trafikledning, prissättning, fakturering och reskontrahantering. Utöver detta används även kundhemsidan där kunderna kan boka transporter, skriva ut fraktdokument, beräkna priser och ladda ner statistik. I installationen ingår även ett antal olika EDI lösningar mot kunder och samarbetspartners och i detta nu pågår driftsättning av scanningslösning där allt gods som omlastats på terminal skall scannas vid ankomst och avgång.

”Med K2 har vi dessutom fått en betydligt bättre överblick och kontroll av uppdrag som delas på flera transportben i samband med inhämtningar och omlastningar på terminal. Tidigare var det knöligt att hålla reda på detta rent operativt och vi skall inte tala om hur mycket kraft som gick åt till att följa och spåra kostnader – med K2 sker detta i princip automatiskt vilket är ovärderligt för oss då många av våra transportuppdrag går via terminal” fortsätter Jörgen Svensson.

Fleet 101 K2 används idag av fler än 100 transportföretag runt om i Norden och bara under senaste året har 30-tal transportföretag blivit nya användare av K2.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Svensson, Hit & Dit Logistik-Transport, tel: 036-30 55 59, jorgen.svensson@hitochdit.eu

Mattias Samuelsson, Fleet 101 AB, tel: 0703-22 78 98, mattias@fleet101.se


Om Hit & Dit Logistik-Transport

Med säte i Jönköping, Nordens knutpunkt för transport och logistik, förfogar Hit & Dit över en bred fordonsflotta samt en modern och effektiv terminal och lagerverksamhet. Vi erbjuder dagliga transporter inom ett stort område kring Jönköping, men även andra orter som t ex Stockholm och Göteborg trafikeras dagligen. Med vår fordonspark är inget uppdrag för litet eller för stort.

Mer information på www.hitochdit.eu

Om Fleet 101 AB

Fleet 101 utvecklar och marknadsför verksamhetssystemet K2 som idag används av fler än 100 kunder i Sverige, Danmark, Finland och Estland. Affärsidén är att effektivisera kundernas order och transportplanering samtidigt som de förenklar och effektiviserar processen med att fakturera och avräkna. K2 har även stöd för kommunikation med fordonen där digital arbetsorderhantering och positionering är två av huvudfunktionerna. I K2 ingår också internethemsidor för kunder, åkare samt chaufförer.

Mer information på www.fleet101.se