Flemingsberg

Flemingsberg för upp framtiden för medicinsk teknik på regeringsnivå

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2011 09:07 CEST

Nu kommer frågorna kring svensk medicinsk teknik upp på högsta nivå. 
Det är Bertil Guve vid Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, i Flemingsberg som engagerat socialminister Göran Hägglund i debatten om bristerna när det gäller samarbete och rollfördelning kring svensk medicinsk teknik.
– Vården badar i teknik, men man utnyttjar inte tekniker för viktiga strategiska beslut kring vårdens framtid, säger Bertil Guve, huvudarrangör för konferensen ”Medicinsk Teknik är hälsosam tillväxt” den 30 maj.


Socialminister Göran Hägglund är en av deltagarna vid konferensen, liksom landshövding Per Unckel, Carola Lemne, VD för Praktikertjänst och Thorbjörn Ekström, FoU-direktör vid Stockholms läns landsting.
– Målet är att på hög nivå få en avancerad och kvalificerad förståelse för betydelsen av medicinsk teknik och de problem vi står inför, säger Bertil Guve, föreståndare för CTMH som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landsting.


Satsningen omfattar hela Stockholm och vården generellt, men arbetet leds från Flemingsberg som är navet i regionens satsningar på tvärprofessionella verksamheter inom medicinsk teknik och vårdutveckling.
Ett av målen med konferensen är också att verka för ett öppnare klimat mellan medicinteknisk forskning, vård och industri.


– Det måste till en ordentlig dialog mellan tekniker och läkare om hur man utvecklar vården på bästa sätt, säger Bertil Guve.


Situationen blir inte lättare av att det inom vården finns en inbyggd skepsis till de medicinska företagen och att den medicinsk-tekniska forskningen lätt hamnar mellan stolarna eftersom den är tvärvetenskaplig.
Bertil Guve vill också lyfta frågor kring att dagens medicinteknik är så oerhört mycket mer komplex än under den storhetstid då Sverige utvecklade banbrytande uppfinningar som pacemakern, strålkniven, respiratorn och dialysapparaten.


– Nu handlar det om avancerade system där medicintekniken är en del, säger han. Därför är det oändligt viktigt med samarbete, öppen dialog och ömsesidig respekt.


Konferensen ”Medicinsk Teknik är hälsosam tillväxt”, som hålls på Ingenjörsvetenskapsakademien, är ett samarbete mellan CTMH, Vinnova och branschorganisationen Swedish Medtech och arrangeras inom ramen för projektet MedTech Sverige 2020. Tidigare har tre separata expertmöten arrangerats för att bland annat diskutera frågor om upphandling av innovationer och hur samverkan mellan medicinteknisk forskning, vård och industri ska förbättras.För mer information, kontakta Bertil Guve, 08-790 97 35

Se konferensprogram på http://www.ctmh.se/symposium.pdf

OM FLEMINGSBERG
År 2030 ska Flemingsberg vara ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, näringsliv, vetenskap och nyföretagande - en plats där kunskap driver näringslivet. Stiftelsen Flemingsberg Science förverkligar kunskapsstaden Flemingsberg. Läs mer på www.flemingsberg.se