Flemingsberg

Flemingsbergsdalen - nästa steg i utvecklingen av södra Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 15:33 CEST

Flemingsberg växer vidare som kunskapsstad. Nästa steg är utbyggnaden av Flemingsbergsdalen. Här planeras Sveriges första miljöcertifierade stadsdel med handel, service, kontorslokaler och bostäder. Ett viktigt steg i framtidens regionala stadskärna.

– Satsningarna i Flemingsberg förverkligar Stockholmsregionens utveckling som en internationellt konkurrenskraftig miljö för utbildning, forskning och innovationer. Här ska vi ta forskning och nya innovationer inom Life Science till ett framgångsrikt näringsliv, i både befintliga och nya företag, säger Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge kommun.

Den 29 och 30 september möts representanter för Flemingsbergs utveckling på Business Arena, Clarion Hotel Stockholm. Business Arena är mötesplats för hela Sveriges och Nordens fastighetsbransch.

Stockholms läns landsting, Huddinge kommun samt Botkyrka kommun bildar från årsskiftet stiftelsen Flemingsberg Science tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns högskola. Stiftelsen ska ytterligare stärka Flemingsbergs roll som Stockholmsregionens och Mälardalens södra centrum för utveckling och tillväxt.

Se filmen om Flemingsbergsdalen: http://www.flemingsberg.se/sv/Tillvaxtplats/Nedslag-2/Flemingsbergsdalen--nasta-steg-i-utvecklingen-av-sodra-Stockholm/

För mer information kontakta: Mariana Vodovosoff, mobil: 0709-75 01 31

Det sker en kraftsamling för att utveckla Flemingsberg. Huddinge och Botkyrka kommuner bildar tillsammans med Stockholms läns landsting Stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen ska utveckla Flemingsberg som en kunskapsstad med den tydliga visionen: Flemingsberg ska år 2030 vara ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande – en plats där kunskap driver näringslivet. Läs mer på www.flemingsberg.se