Flens kommun

Flens kommun kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 14:45 CET

Idag har en lokal överenskommelse tecknats mellan Flens kommun och Arbetsförmedlingen med syfte att genom samverkan, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Kommunchef Cecilia Vikström och Arbetsförmedlingschef Flen Rose-Mari Gullbrand är överens om att detta är en prioriterad fråga för kommunen och ett gemensamt ansvar.

Den lokala överenskommelsen innehåller en kartläggning av målgruppen arbetslösa eller undersysselsatta unga mellan 16-24 år samt en kartläggning av befintliga verksamheter som arbetar med målgruppen. Den andra delen av överenskommelsen beskriver de verksamheter som ska bedrivas i samverkan. En av dessa satsningar är att starta ett arbetsmarknadsråd med första träff i januari för att på ett strategiskt plan diskutera arbetskraftsförsörjningen i kommunen.

I rådet kommer representanter från näringslivet, kommunen och arbetsförmedlingen att sitta med. Arbetsmarknadsrådet arbetar utifrån en arbetsmarknadsplan som ska beslutas av kommunstyrelsen efter årsskiftet och i förslaget till arbetsmarknadsplan är unga arbetslösa en prioriterad grupp.

För mer information kontakta
Sanna Vuorenmaa, Projektledare Socialförvaltningen 0157- 43 09 29,
sanna.vuorenmaa@flen.se