Sveriges Kommuner och Landsting

Fler åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:24 CET

År 2006 träffade Sveriges Kommuner och Landsting ett treårigt avtal med staten om att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det innebär att landstingen har möjlighet att få högst en miljard per år i tre år om sjukpenningdagarna minskar. Avtalet har nu omförhandlats med tillägget att landstingen till halvårsskiftet ska införa medicinska riktlinjer för sjukskrivningar.

– Vi är mycket nöjda med att avtalet som gjordes med den tidigare regeringen behålls, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. I det tillägg som vi nu är överens om ska medicinska riktlinjer för sjukskrivningar införas. Det blir ett bra verktyg i det fortsatta arbetet med att minska sjukfrånvaron och se till att människor inte riskerar att hamna i långtidssjukskrivning.

En förutsättning för att landstingen ska få möjlighet att ta del av de pengar som staten sparar genom att sjukskrivningskostnaderna minskar, är att respektive landsting har en överenskommelse med Försäkringskassan om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska sjukskrivningarna.

Överenskommelsen ska omfatta åtgärder för att komma tillrätta med de problem som identifierats inom områdena ledning, kompetens och kvinnors sjukskrivning samt innehålla åtgärder hur beslutsstödet ska implementeras inom hälso- och sjukvården.
Treårsplan med avtal

Varje landsting gör en treårsplan för vilka åtgärder man tänker vidta inom hälso- och sjukvården och hur man sedan följer upp detta. Ett avtal upprättas mellan landstinget och Försäkringskassan. Vid årets slut redovisar landstingen till Försäkringskassan om vilka åtgärder som genomförts och därefter sker utbetalning av pengar om landstinget lyckats.

Medlen utbetalas till respektive landsting och fördelas utifrån en modell med en fast och en rörlig del. Den fasta delen fördelas mellan landstingen baserat på antalet invånare i respektive landsting. Den rörliga delen fördelas utifrån hur mycket sjukfrånvaron i länet har minskat.

I de landsting där sjukpenningdagarna minskar med mer än fem procent höjs utdelningen till 50 procent från 25 procent. Där sjukpenningdagarna minskar med mindre än fem procent höjs utdelningen från 15 till 25 procent.

Avtalet gäller åren 2007 - 2009.

Läs mer om överenskommelsen.
http://www.skl.se/artikel.asp?C=4762&A=19941

För mer information: Utredare Anna Östbom, avdelningen för vård och omsorg,
tel: 08-452 76 96, mobil: 070-692 44 94, anna.ostbom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01