Banverket

Fler åtgärder genomförda i Kraftsamlingen mot förseningar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:44 CET

Banverket har genomfört ytterligare tre av de beslutade åtgärderna för att minska förseningarna i Stockholms tågtrafik. Totalt har nu 36 av 44 åtgärder genomförts i Kraftsamling Stockholm-Mälardalen, som är ett samarbete mellan Banverket, SJ och SL.

De åtgärder som Banverket har genomfört sedan den senaste avstämningen i september är en ny mötesstation i Almnäs utanför Södertälje, utbyggnad av tätare signaler vid Älvsjö station, samt byggandet av en förlängd plattform, tätare signaler och byte av växlar vid Bålsta station.

– Trots att den kalla vintern och all snö ställer till problem för oss just nu, ser vi att åtgärderna inom Kraftsamling långsiktigt ger resultat. Genom att bygga ny mötesstation, förbättra signalsystem och byta växlar förebygger vi köbildning och förhindrar att förseningar sprider sig mellan tågen, säger Banverkets projektchef Kenneth Stjerndorff.

Projektet Kraftsamling Stockholm-Mälardalen inleddes 2007 och syftar till att halvera antalet förseningstimmar i regionen. Totalt har Banverket, SJ och SL beslutat att 44 åtgärder ska genomföras, som alla leder till att trafiken flyter bättre och att störningarna minskar.

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.