Help - till ett liv fritt från tobak

Fler än 1,4 miljoner besökare på europeisk anti-röksajt

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:27 CEST

 

 

 

FLER ÄN 1,4 MILJONER BESÖKARE PÅ BARA TRE VECKOR

NÄSTAN 150 VIDEOTIPS SOM SPELATS IN LIVE

WEBBPLATSEN HAR FÅTT ÖVER 400 "SLUTA RÖKA-TIPS"

Den nya kampanjen "HELP - Till ett liv fritt från tobak" lanserades den 31 maj 2009. Redan har fler än 1,4 miljoner européer besökt webbplatsen. Över 400 "sluta röka-tips" har samlats in och nästan 150 européer har lagt upp videotips som spelats live I HELPs eventtält.

Ett av huvudmålen med kampanjen är att leda rökare och människor som är engagerade I tobaksfrågor till webbplasten www.help-eu.com.

Kampanjtema: "Vilket tips har du?"

I centrum för allt kampanjmaterial - TV-reklam, annonser, webbanners, den nya webbplatsen, fältaktiviteter - står kampanjtemat tips för att sluta röka, inte börja eller sätt att angripa passiv rökning.

TV-reklamen ska, liksom bannerkampanjen, fånga tittarnas uppmärksamhet genom absurda tips samtidigt som man kommunicerar att riktiga tips och råd finns tillgängliga på HELPs webbplats där besökarna också kan dela med sig av egna tips.

Sedan lanseringen den 31 maj 2009 har webbplatsen redan haft 1,4 miljoner besökare och fler än 52 miljoner träffar. Sammanlagt har 400 tips lämnats på webbplatsen.

Listan över antal besökare toppas av Polen med over 9 miljoner träffar, följt av Italien (7,7 miljoner träffar), Tyskland (7,5 miljoner), Framkrike (3,4 miljoner) och Rumänien (3,2 miljoner).

De mest besökta sidorna är i tur och ordning:

 • Jag vill sluta
 • Jag vill inte börja
 • Jag är utsatt för passiv rökning
 • Möt kampanjen
 • Resultaten visar att:

  • Att den europeiska allmänheten är väldigt engagerad i tobaksfrågan
  • Många människor söker råd och hjälp samt är positiva till att hitta en hemsida som är helt inriktad på ämnet och som ger expertråd på deras eget modersmål
  • Interaktionen mellan TV och Internet fungerar

  Under hela året kommer HELP-kampanjen att finnas ute på fältet för att möta allmänheten ansikte mot ansikte i det blå-orangea kampanjtältet. Dessutom finns en videokamera alltid till hands för att besökarna ska kunna spela in sina egna tips för att hjälpa andra.

  Under tre veckor har närmare 150 videotips spelat in av HELP-team I samband med 40 olika event.

  Nästan alla videotips kommer från unga människor. De tre vanligaste budskapen handlar om:

  • Pengar: Sluta röka. Du sparar mycket pengar.
  • Hälsa: Ditt välmående kommer att öka.
  • Rökning är inte coolt.

  Några exempel på tips från allmänheten:

 • "Varje gång du vill ha en cigg, säg bara ‘5 minuter till'. Om du klarar av att göra det några gånger är du snart rökfri."
 • "Det som fick mig att sluta var att jag lärde mig om lungorna och hur de funkar. Det övertygade mig eftersom jag förstod att uppskatta mina lungor! Våra kroppar är mycket intelligenta och vi inser inte detta när vi misshandlar kroppen. Genom att lära mig hur det fungerar fick jag perspektiv. Det låter dumt, men det funkar."
 • "För att sluta röka öppnade jag ett andra bankkonto med en automatisk överföring varannan dag, motsvarande priset på ett paket cigaretter. Att se hur mycket pengar jag sparade på att sluta röka motiverade mig."
 • "Jag rökte i tio år. Nu har jag varit rökfri i ett år. Jag la 500 kronor i veckan. Jag lägger samma summa i en burk varje vecka. Varje dag tittar jag på pengahögen som växer och det hindrar mig från att köpa cigaretter. Så här långt har jag sparat mer än 35000 kronor."
 • "För att sluta röka la jag alla mina fimpar i en burk med lock och lite vatten i botten. Varje gång jag kände röksug luktade jag i burken och blev nästan sjuk av stanken. Jag ville aldrig mer ha en cigarett efter det."
 • För fler tips: www.help-eu.com.

  ‘HELP - For a life without Tobacco' visar att interaktionen mellan TV-reklam, banners och events motiverar människor att engagera sig i en av dagens viktigaste hälsofrågor - en hälsofråga som dessutom går att lösa.

  Om Kampanjen "Help - Till ett liv fritt från tobak"

  Syftet med kampanjen är att få unga människor att avstå från att använda tobaksprodukter, stå emot kompistryck och motverka passiv rökning. Målgruppen för kampanjen är unga människor i åldrarna 15 - 34 år med fokus på särskilda riskgrupper såsom unga kvinnor. Kampanjen pågår i två år och har en budget på 34 miljoner euro.

  Kampanjen startade på Världshälsoorganisationens rökfria dag den 31 maj 2009. Bland annat kommer det inom medlemsländerna att arrangeras tester, där allmänheten har en möjlighet att mäta nivåerna av kolmonoxid i lungorna.

  Kampanjens hemsida: hwww.help-eu.com

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Stefan Kraft

  Sund Kommunikation

  Telefon: 0733-65 66 35

  E-post: stefan.kraft@sundkommunikation.se

   

  Se tidigare pressmeddelanden längre ner:

  Pressmeddelande

  2009-05-30

  EU-kommissionen letar "Sluta röka"-tips

  Den 31 maj infaller den internationella "En tobaksfri dag" i världshälsoorganisationen WHO:s regi. I år är söndagen även startskottet för en stor antitobakskampanj riktad främst mot ungdomar och unga vuxna. Temat för kampanjen är att via sociala medier samla in tips för att sluta röka, inte börja röka eller hur man undviker passiv rökning. I Sverige kommer kampanjen bland annat synas vid en rad idrotts- och kulturevenemang.

  Kampanjen "Help -Till ett liv fritt från tobak" baseras på kommunikation istället för information och är unik i det att den involverar målgruppen i alla delar av kampanjen. Sociala medier och aktiviteter på stan är hörnstenarna i kampanjen som går på temat "Har du något tips?".

  - Det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att göra unga människor och framförallt unga kvinnor medvetna om tobakens faror och hjälpa dem att motstå det sociala trycket. Men istället för att ge färdiga svar försöker vi i den här kampanjen få målgruppen att själva komma med lösningen, säger Anders Löwenberg, Sund Kommunikation som ansvarar för kampanjen i Sverige.

  Undersökningar genomförda av hälsoorganisationer har visat att unga människor av ren nyfikenhet attraheras av cigarretter och andra tobaksprodukter. Men de påverkas också av mönster och beteenden inom sin sociala och kulturella sfär, till exempel av mode, musik, underhållning och konst.

  Kampanjen finansieras av EU-kommissionen och går under namnet "Help - Till ett liv fritt från tobak". Under kampanjen är ett stort antal PR-aktiviteter planerade och annonser kommer att synas i alla EU-länder.

   

  Pressmeddelande

  2009-04-03

   

  Ungdomar mot tobak

  Antirökkampanjen "Help - Till ett liv fritt från tobak" engagerar unga människor i alla EU-länder i syfte att övertyga föräldrarna om att rökning inte längre är coolt.

  Det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att göra unga människor och framförallt unga kvinnor medvetna om tobakens faror och hjälpa dem att motstå det sociala trycket. Undersökningar genomförda av hälsoorganisationer har visat att unga människor av ren nyfikenhet attraheras av cigarretter och andra tobaksprodukter. Men de påverkas också av mönster och beteenden inom sin sociala och kulturella sfär, till exempel av mode, musik, underhållning och konst. EU-kommissionen involverar och stärker unga människor i deras kamp emot tobak.

  Ett antal ungdomsorganisationer inom EU har förbundit sig att aktivt delta i kampanjen "Help - Till ett liv fritt från tobak" och föra vidare ett icke rök-budskap till sina föräldrar. Nyligen höll teamet bakom Help-kampanjen ett träningsläger i Prag där representanter för olika ungdomsorganisationer från hela Europa deltog och utbildades av tobaksexperter i hur man genomför kolmonoxidtester och hur man för en bredare allmänhet förklarar resultatet av testerna och effekten av rökning. Nästa steg är att ungdomsorganisationerna själva kommer att utbilda sina medlemmar.

  De organisationer som deltog var följande:

  - European Medical Students Association (EMSA)

  - International Federation of Medical Student's Association (IFMSA)

  - European Nursing Students Association (ENSA)

  - European Federation of Psychology Students Associations (EFPSA)

  - Det är viktigt att unga människor själva aktivt deltar för att ta fram en guide för hur man genomför kolmonoxidtester eftersom det resulterar i att testerna i större utsträckning vänder sig till ungdomarna och får större genomslag. Unga människor tas på allvar och erbjuds idag en möjlighet att arbeta för ett hälsosammare och rökfritt Europa i morgon, säger Christos Chronis, projektkoordinator för Tobaksinitiativet inom IFMSA.

  Bland ungdomar handlar rökning lika mycket om image som om attributen kring själva tobaksprodukterna. Help-kampanjen vill ändra den imagen och få "Help" att bli ett varumärke för ett liv fritt från tobak. De kolmonoxidtester som organiseras av "Help" gör det möjligt för enskilda personer att mäta den tobaksrelaterade graden av kolmonoxid i utandningsluften och erbjuder också ett tillfälle för dem att själva fundera över vilken effekt rökning har för deras hälsa.

  Under årets kampanj kommer det att finnas speciella tält från "Help" på plats vid sammanlagt 250 olika evenemang över hela Europa. Evenemangen är speciellt utvalda då de lockar till sig ungdomar och därmed attraherar den målgrupp som kampanjen riktar sig till. I Dublin fanns kampanjteam till exempel på plats i samband med en modemässa förstudenter. Medlemmar från ungdomsorganisationer planerar att sprida kampanjbudskapet i samband med olika studentevenemang och i samband med olika sportarrangemang.

  - Kolmonixidtesterna fungerar som en chockfaktor och är det som ungdomar kan behöva för att bryta en vana. Många tonåringar lever med en illusion om att det är coolt att röka, vilket vi vet inte är sant, säger professor Luke Clancy som är generaldirektör för Tobacco-Free Research Institute på Irland och även ordförande för European Network for Smoking Prevention (ENSP).

  Att stärka unga människor och låta dem vara drivkraften för kampanjen är det bästa sättet för att nå det slutgiltiga målet: ett rökfritt Europa.

  Pressmeddelande

  2009-02-25

  EU-kommissionen fortsätter kampen mot rökning

  Användandet av tobak är fortsatt den största dödsorsaken som kan motverkas inom den Europeiska unionen och ligger högst upp på agendan för EU:s folkhälsoarbete. Vid sidan av lagstiftning spelar utbildning och kommunikation en viktig roll i arbetet att informera unga människor om farorna med tobakskonsumtion.

  EU-kommissionen har därför beslutat att fortsätta den framgångsrika kampanjen "Help - Till ett liv utan tobak". Syftet med kampanjen är att få unga människor att avstå från att använda tobaksprodukter, stå emot kompistryck och motverka passiv rökning. Målgruppen för kampanjen är unga människor i åldrarna 15 - 34 år med fokus på särskilda riskgrupper såsom unga kvinnor. Kampanjen pågår i två år och har en budget på 34 miljoner euro.

  Den nya Help-kampanjen bygger på de rekommendationer som folkhälsoexperter presenterade på konferensen "Communicating Health - The tobacco example " som hölls i Bryssel den 9-11 oktober 2008. Konferensen tryckte bland annat på kommunikationens roll i arbetet att nå unga människor och de individer som befinner sig i särskilt utsatta miljöer.

  Kampanjen erbjuder en möjlighet att bygga ett starkt varumärke inom folkhälsoområdet och lyfter fram de positiva aspekterna kring icke-rökning och en hälsosam livsstil. En av slutsatserna från konferensen i Bryssel var att det är viktigt att engagera unga människor i samtliga nivåer av EU:s arbete inom hälsoinriktad kommunikation. För att nå och engagera unga måste såväl gamla som nya medier användas. Ines Elise Prainsack, som är medlem i European Youth Forum (YFJ), en paraplyorganisation bestående av ett 90-tal nationella ungdomsråd och frivilligorganisationer säger:

  - Ungdomsorganisationerna spelar en nyckelroll i arbetet. De kan involvera unga, skapa tillit och sprida kunskap för att stärka ungas hälsa och uppmuntra till ett mer hälsosamt levnadssätt. Unga människor kan och bör bestämma över sin egen hälsa.

  Flera olika Europiska ungdomsorganisationer såsom EMSA (European Medical Students Association), ENSA (European Nursing Students Association), IFMSA (International Federation of Medical Students´Association) EFPSA (European Federation of Psychology Students) och ungdomsforumet Jeunesse kommer aktivt att delta i den nya Help-kampanjen tillsammans med ett konsortium av kommunikationsbyråer som kommer att ledas av Ligaris i Frankrike och Carat Global Management. Byråsammanslutningen kommer att arbeta tätt tillsammans med folkhälsoexperter, frivilligorganisationer, ungdomsorganisationer och nationella och regionala hälsoinstanser inom respektive medlemsland.

  Kampanjen startar på Världshälsoorganisationens rökfria dag den 31 maj 2009. Fram till dess fortsätter arbetet med att informera om farorna kring användandet av tobak. Bland annat kommer det inom medlemsländerna att arrangeras tester, där allmänheten har en möjlighet att mäta nivåerna av kolmonoxid i lungorna.