Lifecap AB

Fler än 16 personer dör dagligen av alkohol, några av dem vill ha hjälp. Life CaP Centret presenterar en kostnadseffektiv lösning.

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 19:41 CEST

Det kan tyckas diskriminerande att Life CaP erbjuder exklusiva individuella program mot missbruk/beroende för välbärgade kunder. Sanningen är att Life CaP även har drivit ett pilotprojekt, där det individuella synsättet applicerats på beroendevård som bekostats av det sociala och med en budget som gör att samhället skulle spara stora belopp. Nyckeln är mer kvalificerad personal inom kommunernas öppenvård, kombinerat med veckolånga vistelser på internat, istället för de dyra långtidsplaceringar som är kutym idag.

Life CaPs samlade kompetens arbetar på bred front för att gynna bättre hälsa. Flera olika kompetenser samverkar inom olika områden för att bidra till ett bättre mående både på arbetsplatser och bland privatpersoner. Vi arbetar med ledarskapsfrågor och livskvalitet. Vi erbjuder kompetenshöjande kurser inom områdena relationer, kvinnor och män och vi arbetar individuellt med stress, oro, ångest, missbruk och beroende.

I en Artikel av Anna Ekelund, Aftonbladet 9/7 2009, skriver hon om alkohol att:

"En drog som ger upphov till så mycket lidande och samhällskostnader ska skattebeläggas rejält. De senaste tio åren har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med 30 procent och kostar varje år samhället 150 miljarder, enligt nationalekonom Anders Johnsons beräkningar. Dyrast är när folk sjukskriver sig eller förtidspensioneras på grund av sitt fylleri. 80 procent av alla våldsfall är alkoholrelaterade och omkring 6 000 svenskar dör varje år på grund av drickandet. Det är mer än sexton personer varje dag. Några döda i semestertrafiken blir förstasidesstoff men alkoholrelaterad död är så vanlig att det inte ens skapar några rubriker."

Öppenvården fyller en mycket viktig roll för de missbrukare som söker hjälp, t.ex.via motivationsarbete, daglig kontakt samt inkörsport till mer omfattande insatser. Om vi tvingas stänga, eller dra ner på resurserna i öppenvården, så resulterar det i att vi stänger den inkörsport till hjälp vid missbruksproblem som är avgörande för om människor kommer tillrätta med sitt missbruk eller dör i förtid i sin sjukdom. Det finns ett sätt att lösa problemet med underskott i socialkontorens budget för missbruksfrågor. Lösningen är att stärka öppenvården så att denna fungerar bättre och blir mer framgångsrik. Förtjänsten ligger i att färre remitteras till den kostnadskrävande, idag starkt ifrågasatta, slutenvården. Stora delar av slutenvården visar dåliga behandlingsresultat till höga kostnader

Att öka kunskapen för dem som arbetar ikommunernas öppenvårdskulle innebära ett bättre bemötande, bättre kartläggningar och bättre anpassning av insatserna. Majoriteten av de människor som idag arbetar på missbruksmottagningarna i våra kommuner är oerhört ambitiösa, och gör ett bra arbete, men deras kunskap kanstärkas avsevärt vilket skulle leda tillökad effektivitet och högre tillfrisknandesiffror bland missbrukarna.

Att införa tillfrisknandeprogram som fungerar i kommunernaär av stor vikt. Det är viktigt att personalen har så mycket kunskap att gränssättning och genomförande i verksamheten fungerar. Att arbeta med missbruksproblematik kräver djup kunskap, och helst egenupplevd erfarenhet, för att förbättra statistiken för tillfrisknande. Att införa fungerande program innebär att återfallen minskar. Det leder till att samhällets kostnader för sjukvård, våldsoffer, skador vid rattfylla, ambulansinsatser och stölder/inbrott därmed minskar. Initialt innebär det ökade kostnader för utbildningsinsatser för öppenvården, men på sikt blir det besparingar. Att arbeta med missbruksproblem innebär ett individuellt arbete. När vi felaktigt tror att missbruket är problemet, och inte inser att varje missbruk är ett symptom på ett högst personligt, underliggande problem, blir det uppenbart varför det fungerar dåligt att fösa ihop människor med missbruk i en grupp och behandla dem som en skock får som behöver fösas åt samma håll. Varje individ är unik i sitt problem och individens behov behöver matchas i det program som genomförs.

Kontakta gärna Jörhan Pienitzka, programansvarig, 08-545959 43, jorhan@lifecap.se om du undrar över våra individuella program eller om pilotprojektet som genomförs i samarbete med en kommun.

Life CaP erbjuder individuella samtal och program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47