Øresundsbro Konsortiet

Fler än hälften av de svenska arbetssökande intresserade av att jobba i Danmark

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:53 CET

Tre av fem arbetssökande i Sydsverige söker eller överväger att söka jobb i Danmark. Intresset finns inom alla yrkesgrupper och ju större intresset är desto längre tid är man villig att pendla.Det är Øresundsbrons analysavdelning som tillsammans med rekryteringsfirman Stepstone gjort en enkätundersökning bland arbetssökande i Stepstones kontaktdatabas. Enkäten gick ut till dem som angett intresse för arbete i antingen Skåne eller Köpenhamn eller båda platserna. Svarsprocenten 13 är låg men underlaget är så stort som 1.839 personer. De svarande utgör ett brett urval av åldrar och branscher, såväl arbetslösa som personer med arbete, både kvinnor och män.En av fem svarar att de aktivt söker arbete i Köpenhamn, två av fem att de söker i Sverige men överväger att utvidga sökandet även till Köpenhamn. 60 procent är alltså mer eller mindre uttalat intresserade av karriärmöjligheterna i Danmark.Endast två av fem uppger att de bara söker i Sverige. Skälet till detta är framförallt pendlingstiden och att man helt enkelt inte tänkt på Danmark som en möjlighet. Språket spelar också in, däremot framhålls inte resekostnader eller skatteförhållanden som avgörande för om man utesluter Danmark.De svenskar som aktivt söker eller överväger att börja söka arbete i Danmark är också beredda att lägga mer tid på pendling.Mest positiva till att prova möjligheterna i Danmark är de arbetslösa – 30 procent i denna grupp söker aktivt. Intresset för ett jobb i Danmark är större bland män än kvinnor och av stor betydelse är förstås också den livssituation man befinner sig: bland de ensamstående utan barn är 70 procent intresserade medan färre än hälften av de ensamstående med barn ser Danmark som en möjlighet.Högst i kurs när svenskar söker jobb på den danska arbetsmarknaden står utmaningar i arbetet. Andra faktorer som lyfts fram är frihet, flexibilitet och hög lön. Noterbart är att svenskarna i undersökningen inte i lika hög grad prioriterar de mjuka värden som man vanligen associerar med den svenska arbetsmarknaden, som anställningstrygghet och bra möjligheter till föräldraledighet.Hela undersökningen kan läsas på http://www.oresundsbron.com/library/?subject=23&menu=116För ytterligare kommentarer kring undersökningen, kontakta analytiker Michael Bisgaard, tel. 040 676 60 00.Med vänlig hälsning

Øresundsbro KonsortietAnna Holm

Informationschef