Region Örebro län

Fler är på tåget för en snabbare järnväg mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 15:32 CEST

Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB arrangerade idag ett möte i Almedalen med representanter från ägarna och andra intressenter längs med sträckan. Mötet var en del i den pågående processen för hur man kan få till en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm, där resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.

Mötet är en viktig milstolpe i den handlingsplan som bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB arbetat med under våren. Fokus ligger nu på att engagera nodstäderna Oslo och Stockholm i arbetet med åtgärdsvalsstudien.

– Under mötet tog vi flera viktiga steg framåt. Vi hade bra samtal om hur vi tillsammans kan gå vidare för att binda ihop våra två huvudstäder på ett bättre sätt med hjälp av järnvägen, säger Björn Sundin (S), ordförande i Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Trafikverkets Einar Schuch meddelade under mötet att den planerade ÅVS:en, Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm, nu är igång och att en projektgrupp är på plats.Under hösten kommer det att genomföras en rad aktiviteter i både Värmland och Örebro för att säkerställa att de regionala behoven tillgodoses.

– Arbetet med sträckningen Oslo-Stockholm är nu i ett avgörande skede genom att regeringen beslutat att göra en åtgärdsvalsstudie. I den studien kommer vi att finnas representerade och det är väldigt positivt, kommenterar Tomas Riste (S), styrelseledamot i Oslo-Stockholm 2.55 AB och ordförande för Region Värmland.

Indikatorer på den starka relationen är att det idag görs ungefär 1,4 miljoner flygresor per år mellan huvudstäderna, handelsutbytet mellan Sverige och Norge är stort och varuexporten uppgår till 122 miljarder svenska kronor.

 – Eftersom Norge är en så betydelsefull partner för Sverige när det gäller handel och pendling är bra kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Oslo väldigt viktigt. Dessutom ser vi att det finns en stor potential i att länka ihop arbetsmarknadsregionerna Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna, säger Björn Sundin.

Kontakt

Björn Sundin (S), styrelseordförande i Oslo-Stockholm 2.55 AB och kommunalråd i Örebro kommun. Telefon: 070-555 41 51

Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och utveckling i Region Örebro län. Telefon: 019-602 63 69, 0705-72 63 69

Fakta Oslo-Stockholm 2.55 AB

Bolagets uppdrag är att driva och samordna arbetet för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Den norska arbetsmarknaden är beroende av att människor arbetspendlar över gränsen för att säkra tillgången på kompetens. Cirka 31 000 boende arbetspendlar från Sverige till Norge. Det är nära dubbelt så många än som arbetspendlar från Sverige till Danmark. Det är därför inte långsiktigt hållbart med dagens stora beroende av flyget. Samtidigt är minskade flygresor mellan Stockholm och Oslo ett viktigt led för att vi ska nå de nationella klimatmålen. Därför är det viktigt att resemöjligheterna utökas med en snabb och driftsäker järnväg.

Bolaget har bildats av Örebro och Karlstad kommun, Region Örebro län och Region Värmland. De är också delägare till lika stor del var.

Styrelsen består av:

 • Björn Sundin (S), Örebro kommun – Ordförande
 • Tomas Riste (S), Region Värmland
 • Stina Höök (M), Region Värmland
 • Åsa Johansson (S), Region Värmland
 • Maria Frisk (Mp), Karlstad kommun
 • Anders Tallgren (S), Karlstad kommun
 • Per-Samuel Nisser (M), Karlstad kommun
 • Mats Gunnarsson (Mp), Region Örebro län
 • Urban Svensson (Kd), Region Örebro län
 • Anders Ceder (S), Region Örebro län
 • Katarina Tolgfors (M), Örebro kommun
 • Lennart Bondesson (Kd), Örebro kommun

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.