Arbetsmarknadsdepartementet

Fler aktiviteter för ungdomar beslutade

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 15:55 CET

På måndagen beslutade regeringen om fler aktiviteter i jobbgarantin för ungdomar, som aviserades i budgetpropositionen för 2010.
Beslutet innebär att de som ingår i jobbgarantin för ungdomar ska kunna ta del av stöd till start av näringsverksamhet.

Dessutom innebär regeringsbeslutet att deltagare i jobbgarantin för ungdomar som har fyllt 20 år kommer att ges möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid för att under resterande tid ha möjlighet att studera inom den kommunala vuxenutbildningen. Åtgärden syftar till att öka motivationen för studier och tydliggöra utbildningens betydelse på arbetsmarknaden.

Det kommer också att ges möjlighet till att studera svenskundervisning för invandrare (sfi) på deltid samtidigt som man på resterande tid deltar i jobbgarantin för ungdomar.

Det ska finnas möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering inom jobbgarantin för ungdomar. Detta innebär att även ungdomar inom garantin kommer att kunna ta del av de tjänster och den specialistkompetens som finns inom Arbetsförmedlingen.

Förändringarna i förordningen (Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar) träder i kraft den 1 januari 2010.

Förändringarna i förordningen kommer att publiceras på www.regeringen.se den 31 december i form av en SFS.
Karolin A Johansson
Pressekreterare
08-405 22 11
076-116 97 59

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03
076-112 31 39