Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Fler aktörer behövs inom SFI

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 17:33 CET

– Göteborg har ett skriande behov av utbildade SFI-lärare och ändamålsenliga lokaler, säger Anders Levenskog. Vi som en fristående aktör kan bistå kommunen och därmed lätta på trycket. Sedan årsskiftet är SV Göteborg samarbetspartner med Alma Folkhögskola som startat en SFI utbildning med inriktning på språk och samhällsorientering. Vi har långt ifrån det antal elever vi önskar och har kapacitet att ta emot många fler. Vi har dessutom ingen kö. Den sökande behöver alltså inte som normalt vänta i 3 månader på att få en plats. Bra tycker vi. Men framförallt för den sökande som inte behöver stå onödigt länge i kö.


– Våra lärare har lång erfarenhet från SFI och är både infödda och med annan kulturell bakgrund, säger Anders Levenskog. Detta ger enorma fördelar i mötet mellan människor men också möjligheten att ge språkstöd på olika modersmål.


Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg arbetar med integration på många sätt. Redan 2014 genom SV Göteborg en omfattande studieverksamhet bland invandrarföreningar med fokus på svenska språket, liksom svenskundervisning på uppdrag av Göteborgs Stad för flera hundra medborgare från andra länder.


– Integrationsarbete är viktigt. Vi vet alla att utan kunskap i svenska och samhällsorientering är det omöjligt att aktivt delta i det svenska samhället, säger Göran Thomte, Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg. Alla möjligheter att lära sig är bra och det är glädjande om folkhögskolornas och studieförbundens erfarenheter tas till vara och den sökande ges chansen att komma igång så snart det bara går.


Alma Folkhögskolas och SVs kurser och studiecirklar utgår från folkbildningens tradition där man ser till den enskilde individen.


Våra deltagare ges möjlighet att mötas i olika aktiviteter som ger en ökad förståelse för andra människor och möjlighet att lära sig nya saker av varandra. Ett bra samarbete med arbetsförmedlingen och näringsliv ger dessutom den SFI-studerande nätverk och kontakter samt språkstöd som de behöver för att komma vidare ut i arbetslivet eller vidare studier, säger Göran Thomte.

Fakta

Studieförbundet Vuxenskolan

Förbundsordförande: Ulrika Carlsson
Förbundschef: Anders Öhberg, tf. Nina Larsson fr o m maj 2016.
Studiecirklar: cirka 50 000
Deltagare i studiecirklar: ca 150 000 unika deltagare
Kulturprogram: över 50 000
Deltagare i kulturprogram: cirka 3 miljoner
Cirkelledare: cirka 19500.
Avdelningar i Sverige: 31
Regionala enheter: 2
*Siffrorna gäller verksamhetsåret 2014


Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Chef Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg: Göran Thomte

Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är ett av 10 studieförbund. SV är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser, kulturarrangemang och föreläsningar som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav ett stort antal internationella föreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.