Eskilstuna kommun

Fler alternativ kring Skiftingehus ska utredas

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 12:05 CEST

Skiftingehus byggdes mitten av 1970-talet och har efter 40 år ett omfattande renoveringsbehov. Eskilstuna kommun gjorde därför en förstudie där fyra olika renoverings- och ombyggnadsförslag lades fram. Kostnaderna för dessa fyra alternativ är från 130 mkr till 190 mkr med en ökad årlig hyreskostnad från 8 mkr till 12,5 mkr. Samtliga alternativ i nuvarande förstudie omfattar en skola planerad för förskoleklass till årskurs 9. Förstudien presenterades för barn- och utbildningsnämnden våren 2015 för att sedan ta beslut kring på nämndens augustimöte.

Skiftingehus har i dagsläget inte fullt med elever. Särskilt i högstadiet finns tomma platser. På sikt verkar denna trend bestå. I den framtagna förstudien blir lokalkostnaderna per elev hög, oavsett vilket av förslagen som väljs. För att en skola ska klara av sina lokalkostnader är det av största vikt att skolan fyller sina platser. Ännu ett alternativ att utreda är därför kostnaderna för att bygga om Skiftingehus till en skola från förskoleklass upp till årskurs 6.

- Det rör sig om mycket stora belopp att bygga om skolan, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen. Dessutom kommer den årliga hyreskostnaden att öka, fortsätter Jari Puustinen. Om en skola inte själv bär sin hyreskostnad drabbas övriga skolor i kommunen.

- Det är ett stort beslut vi har framför oss, avslutar Jari Puustinen. Därför vill vi i nämnden ha ännu ett alternativ utrett innan vi tar beslut om Skiftingehus framtid.

Ärendet behandlas på barn- och utbildningsnämndens möte den 20 augusti.

För ytterligare information kontakta Jari Puustinen, telefon 070-086 65 21.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.