Hassela Helpline

Fler föräldrar vill prata med Hassela Helpline om sina tonåringar

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 07:00 CET

Drogmissbruket ökar bland ungdomar och fler anhöriga vänder sig till den mångspråkiga telefonjouren Hassela Helpline. Jouren är öppen för dem som misstänker eller vet att deras barn eller vän använder narkotika eller är kriminella. Misstanken är ofta oerhörd upprivande. Många gånger är känslan lyckligt nog ogrundad men ibland kan skräcken faktiskt ha blivit verklighet.

- De som ringer är ofta upprivna och behöver stöd. Behovet känns oändligt säger Jenny Anderberg, projektansvarig Hassela. Senast pratade jag med en mamma som hittat droger på sin sons rum. Vad ska hon göra? Vem kan hon vända sig till? Hur pratar hon med sin 15-åring om droger? Dessa frågor är vanliga. En gnagande oro och ofta en rädsla att anförtro sig åt ens de närmaste vännerna är vanligt.

Narkotikamissbruket förefaller ha förvärrats under senare år visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet som har sjukhusvårdats för narkotikarelaterade diagnoser eller avlidit av narkotikarelaterade orsaker har ökat.

- Begränsningen för Hassela Helpline är enbart att många inte känner till jouren, förklarar Jenny Anderberg. Det är svårt och dyrt att sprid information, inte minst att nå invandrargrupper. Men ingen borde behöva känna sig ensam som anhörig till missbrukare. Drogmissbruk och kriminalitet är vanligt förekommande i hela samhället och tyvärr bland många väldigt unga. Vi tar just nu emot nya volontärer för utbildning för att kunna möta de ökade behovet.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.