Sveriges Annonsörer

Fler annonsörer väljer PR - utan att mäta resultatet

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 14:26 CEST

44% av landets annonsörer kommer att öka sina investeringar i PR under 2006, det visar en undersökning gjord av Sveriges Annonsörer. Företagen vet inte vad det ger för resultat. 42% av de tillfrågade företagen utvärderar inte sina insatser över huvudtaget. Och i brist på en rättvis mätmodell består uppföljningsarbetet av att räkna pressklipp i kombination med maggropskänsla.

Undersökningen visar att 98% av företagen använder sig av PR i sin marknadskommunikation och de allra flesta, 65% anser att PR är en del av företagens marknadskommunikation.

- Det här visar vilken växande bransch PR är och det måste självklart bli möjligt att följa upp vilket resultat PR-insatserna bidragit till. Att kunna mäta och utvärdera PR-insatserna är en av de viktigaste för Sveriges Annonsörers nybildade mediekommitté för Public Relations, KPR, säger Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson.

Däremot är 48% av de företag som utvärderat sina insatser nöjda, eller mycket nöjda med sina investeringar i PR. Samtidigt uppger 40% av de tillfrågade att de inte vet om insatserna bidragit till att öka effekten av företagets reklaminvesteringar. Kartläggningen är genomförd via Internet av undersökningsföretaget QuickWise tillsammans med Sveriges Annonsörer. Samtliga 105 svarande av 188 tillfrågade företag är medlemmar i intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Korta fakta från undersökningen:


40% av företagen har utvärderat effekterna av specifika PR-satsningar
Av de 55% som utvärderat sina kampanjer är 58% nöjda eller mycket nöjda med sina utvärderingar
22% av företagen har ingen PR-byrå och lika stor andel anlitar PR-byrå vid behov
37% anlitar en PR-byrå och 13% har avtal med flera PR-byråer
Marknadschefen har ansvar för PR i 37% av företagen och Informationschefen i 32% av företagen
42% av företagen investerar 1-5% av sin marknadsföringsbudget på PR, 14% av företagen investerar 6-10% medan 7% investerar 11-25% av budgeten på PR
Målsättningen med PR enligt företagare är att:

Öka kännedomen om vara/tjänst 58%
Öka kännedom om företaget 50%
Skapa relationer till nya kunder 47%
Stärka relationen till befintliga kunder 42%
Stärka den interna motivationen 22%
Undersökningen med svar om PR finns tillgänglig som bifogat dokument. Ytterligare information kan erhållas om du kontaktar:

Johan af Donner, kommunikationschef, Svenska Röda Korset och ordförande för Kommittén för Public Relations, KPR: 0702-94 46 46 alternativt e-post johan.afdonner@redcross.se

Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer: 0708-18 75 99, 08-545 252 32 alternativt e-post anders.ericson@annons.se