Kronofogdemyndigheten

Fler ansöker om skuldsanering

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:15 CET

Antalet ansökningar om skuldsanering ökade kraftigt
efter att den nya lagen om skuldsanering trädde i
kraft den 1 januari i år. I många län mer än
fördubblades antalet ansökningar i januari. Den nya
lagen ska snabbare slussa in den skuldsatte i
processen. Det har dock inte blivit lättare att få
skuldsanering.

Under januari 2007 kom det in 701 ansökningar om
skuldsanering. Det är mer än en fördubbling jämfört
med januari 2006, då 314 ansökningar kom in. På
www.kronofogden.se finns statistik för alla län.

Kronofogdens sammanställning visar också att det
under 2006 fattades 2 117 beslut om att bevilja
skuldsanering, antingen av Kronofogden eller av
domstol.

- Många har säkert väntat med att söka tills den nya
lagen gäller och vi har förberett oss på en
anhopning av ansökningar i början av året. Vi följer
hela tiden utvecklingen så att väntetiden för den
som söker inte ska bli för lång, säger Louise Pihl,
teamledare i Malmö.

Om det fortsätter så här kommer Kronofogden få in
dubbelt så många ansökningar som tidigare år.
Inom kort kommer även kommunernas budget- och
skuldrådgivare känna av det ökade trycket. Den som
är skulsatt har enligt den nya lagen rätt till råd
och hjälp från dem under hela skuldsaneringstiden.

- Det är för tidigt att säga om de som nu söker
också kommer att få skuldsanering. Kraven för att få
skuldsanering är samma som tidigare. Det har inte
blivit lättare i den meningen, säger Fredrik
Abrahamsson, teamledare i Östersund.

För de som inte uppfyller kraven kan det finnas
andra vägar ur skuldfällan. Man kan till exempel
vända sig till sin kommun och be att få kontakt med
en budget- och skuldrådgivare.