Sveriges Kommuner och Landsting

Fler anställda i kommunerna

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:44 CEST

Antalet kommunanställda ökar. Under 2005 ökade sysselsättningen med 5 400 årsarbetare i landets kommuner. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort.

– Siffrorna visar att den stora förbättringen av det ekonomiska resultatet mellan 2004 och 2005 inte skett till priset av nedskärningar inom verksamheterna, säger Clas Olsson, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den största ökningen har skett inom förskoleverksamheten och omsorgen om äldre och funktionshindrade.

– Ökningen i förskolan beror till stor del på att barnafödandet varit högt under de senaste åren, säger Clas Olsson

I november 2005 hade kommunerna 723 000 anställda, varav drygt 100 000 timanställda. Av de anställda med månadslön var drygt 89 procent tillsvidareanställda, medan knappt 11 procent hade visstidsanställning. Totalt rekryterades under förra året 53 000 personer till kommunsektorn.

Andelen heltidsanställda ökar något och motsvarar nu närmare 68 procent av alla anställda i kommunerna. Under förra året ökade antalet heltidsanställningar med 3 900 till totalt 488 300.

Kontaktperson: Clas Olsson, direktör avd. för ekonomi och styrning, tel: 08-452 79 05, 070-620 64 17