Universitets- och högskolerådet

Fler antagna till vårens lärarutbildningar

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:00 CET

Dessutom minskar konkurrensen om högskoleplatser då färre söker men fler blir antagna till vårens högskoleutbildningar. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i en ny rapport som analyserar antalet sökande, antagna, reservplacerade och trender i de nationella antagningsomgångarna sedan våren 2008.

Antalet sökande till högskolan minskar för andra våren i rad. Totalt sökte 257 000, en procent färre än i fjol, medan antalet antagna ökar med två procent till 161 000.
Antalet kurser minskar med två procent, medan antalet program ökar med en procent.

– Unga sökande har betydligt större chans att komma in på högmeritutbildningar i vår, säger Torbjörn Lindquist på UHR:s analysavdelning. Fler unga sökande med gymnasieexamen antas jämfört med våren 2015. Trots att de yngsta sökandes meritvärden nu är desamma som ifjol så ökar deras möjlig­heter att antas till högmeritutbildningar. Detta beror sannolikt på att årets 20-åringar tar platser som 21-åringar gene­re­rat men inte kunnat behålla i konkurrensen då deras meritvärden sjunkit jämfört med våren 2015.

Över 60 procent av de sökande våren 2016 är kvinnor – en könsfördelning som i stort sett har varit likadan de senaste nio åren.

Det var konkurrens till samtliga läkarprogram, men bara till hälften av lärarprogrammen. Trots det var det fler sökande till programmen för lärare, högskoleingenjörer, sjuksköterskor, läkare, civilingenjörer och socio­nomer våren 2016 och till de fyra första, däribland lärarprogram, ökar även antalet antagna.

Totalt 58 procent av de sökande fick konkurrera om sina utbildningsplatser: 96 procent till program på grundnivå, 27 procent till kurser på avancerad nivå.

Antalet sökande som ska betala anmälningsavgift ökar stort. Till internationella kurser ökar antalet avgiftsskyldiga från 2 065 till 3 747 våren 2016. Till masterut­bild­ningar ökar antalet avgiftsskyldiga från 1 150 till 1 289 jämfört med våren 2015.  

Sökande utan svenskt personnummer antas i stor utsträckning till utbildningar med mycket hög konkurrens. Detta syns tydligt särskilt för läkarutbildningarna, där dessa sökande är exceptionellt överrepresenterade bland de antagna i betygsgruppen.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 25 anställda.