Hamrin & Partners

Fler arbetstillfällen förutsätter rätt förutsättningar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:25 CET

 Framgång handlar om attityder och den personliga inställningen till arbetsuppgifterna. Är medarbetarna primärt på arbetsplatsen för att få lön kan motivationen i Sverige aldrig bli större än lönesumman efter skatt. I Sverige förutsätter det mycket höga bruttolöner för att en löntagare ska känna att ansträngningen betalar sig. För arbetsgivaren innebär samma höga löner ännu högre skatter och arbetsgivaravgifter vilket innebär att man inte kan, förutom till några få personer i ledningen, använda sig av lönen som motivationshöjare. Det går helt enkelt inte att jobba sig rik i Sverige som arbetstagare utan att det äventyrar företagets konkurrenskraft.

Framgång förutsätter därför rätt människor. Arbetsgivaren måste därför få möjlighet att sätta samman den konstellation medarbetare som gör att helheten blir större än delarna. Men dessa möjligheter är idag begränsade för arbetsgivare som därför inte kan komponera det ”lag” som har störst chanser att lyckas på marknaden. I alla fall inte utan en välvillig inställning från facket och en flexibel tillämpning av LAS. Skulle samma regler tillämpas på landslaget i fotboll, ishockey eller handboll skulle chansen att vinna en medalj i ett världsmästerskap i praktiken vara obefintliga. 

Dagens reglerflora innebär en rad begräsningar för en arbetsgivare, vilket innebär att det bakom de riktigt framgångsrika verksamheterna ofta finns en ledning som har en passion, som gränsar till kärlek, för den verksamhet de ansvarar för. Den här passionen smittar också av sig på medarbetarna.  Därigenom får cheferna en energikälla och en naturlig förmåga att få alla i organisationen att gå från att göra det minsta de kan komma undan med till att göra precis allt dem förmår. Resultatet blir en företagskultur som präglas av proaktivitet, innovation och affärsmässighet.

Problemet är att vi i dag har utvecklat en tjänstemannakultur där alltför många representanter för företaget inte har den passion som krävs för att föra verksamheten framåt. I styrelsen sitter det, trots den ständigt pågående debatten, många representanter som saknar kunskap eller rätt inställning. Detsamma gäller också många ledningsgrupper där det finns medlemmar som i första hand bevakar sin anställning och position istället för att agera proaktivt med risken för att bli måltavla för kritik och utpekad som syndbock vid misslyckanden. Vi har allt sedan sjuttiotalet skapat ett allt snårigare regelverk som byggt en företagskultur som direkt eller indirekt motverkar de fyra viktigaste faktorerna som gör ett företag riktigt framgångsrikt. De är:

  • Företagsledning som är passionerad och långsiktig
  • Tillgång till kunskap och innovation
  • Regelverk som underlättar neddragningar, tillväxt och snabba anpassningar
  • Förtjänstmöjligheter

Sverige är i behov av en ny entreprenörsera som skapar förutsättningar för morgondagens välfärd. Om vi ska få det behövs en debatt som i grunden ändrar inställningen till företagande på alla i nivåer i samhället. Förändringen måste resultera i färre regler och ökade förtjänstmöjligheter för alla som vill och vågar ta chansen att skapa nya företag. 

Sture Johansson, konsult och VD på Hamrin & Partners (2010-11-30)

 

 

Hamrin & Partners är experter på att utveckla verksamheters affärs- och verksamhetsplaner. Vi säkerställer att orden snabbare blir till handling och att kunden kan räkna hem effekterna av prioriterade aktiviteter. I praktiken innebär det att vi utgör ett stöd i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera verksamheters strategi, verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskap. Resultatet av ett samarbete med oss ger nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.