De rödgröna i Region Skåne

Fler barn ska få vård med hembesök

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 07:52 CET

Tillgängligheten till barnhälsovården behöver öka. Därför föreslår det rödgröna styret att 17,4 miljoner kronor satsas för att utöka hembesöksprogrammet som bedriver uppsökande verksamhet för att informera och förbättra barns hälsa.

Region Skåne bedriver uppsökande barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden och riktar sig främst till grupper med sämre hälsa och lägre vaccinationstäckning. Ett team från barnavårdscentralen kommer hem till familjer med barn i åldern 0 till 8 månader. Familjen får då praktiskt information och stöd i föräldraskapet. Arbetsmetoden är inspirerad av ett framgångsrikt projekt som bedrivits i Rinkeby.

På hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 11 april föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet en ambitionshöjning för hembesöken. Antalet besök ska öka och åldern för när besök ska kunna ges höjs från att barnet är 0-8 månader till upp till 15 månader.

 - Vi vill göra barnhälsovården mer jämlik. Den uppsökande verksamheten är ett sätt att stärka barns hälsa i socialt utsatta områden och öka tilliten till sjukvården. Vi vill därför utöka den verksamheten för att ge en mer jämlik hälso- och sjukvård som är till för alla, säger Anna- Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I förslaget ingår även att teamen utökas med personal från kommunens socialförvaltning och från tandvården som följer med på några av besöken.

- Hembesök är en viktig del i arbetet med stärkt barnhälsovård under barnets första tid. Ett utökat hembesöksprogram har visat att föräldrar blivit stärkta i sitt föräldraskap och att fler väljer att vaccinera sina barn. Barns hälsa påverkas idag i hög grad av föräldrarnas ekonomiska situation. Det är oacceptabelt, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut om förslaget kommer att fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 11 april.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Fakta Rinkebyprojektet:

Rinkebyprojektet bedrevs i samverkan mellan Rinkeby BVC och socialtjänstens förebyggande verksamhet inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under 2013-2015.

Projektets utvärdering visar på att samverkan har medfört påtagliga synergieffekter till gagn för - inte enbart barn och föräldrar - utan även samhället i stort. 94 procent av föräldrarna accepterade erbjudandet om de extra hembesöken och enkäter visar på att samtliga föräldrar var positiva till besöken.

Projektets utvärdering visar effekter på:

  • Stärkt föräldraroll och ökad tillit till hälso- och sjukvården
  • Ökad täckningsgrad av MPR-vaccinationer (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)
  • Antalet akuta besök och inläggningar i slutenvården tenderar att minska
  • Ökad kunskap om det svenska samhället och dess stöd i föräldraskapet
  • Stärkt föräldraroll och ökad tillit till hälso- och sjukvården
  • Ökad täckningsgrad av MPR-vaccinationer
  • Antalet akuta besök och inläggningar i slutenvården tenderar att minska

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.