U&We

Fler bin i Norrköping

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 13:51 CEST

Det är väl känt att bin far illa och att vi inte klarar matförsörjning om de försvinner. Nu tas ett initiativ i Norrköping för att få igång biodling i stadsmiljön, där företag och biodlare samverkar för att lyfta fram betydelsen av pollinering. Projektet ”Bin i Stan” lanseras i samband med ”Trädgårdslust” på Färgargården lördagen den 21 maj.

– Tvärt emot vad man kan tro finns det mycket goda förutsättningar för bin i stadsmiljön. De hittar nektar och pollen i parker, alléer, trädgårdar och blomlådor. Och mer pollinering kan det bli om vi alla hjälper till att plantera växter som bin gillar, säger Håkan Emilsson på hållbarhetsföretaget U&We, som ligger bakom initiativet.

Projektet ”Bin i Stan” erbjuder företag att hyra bikupor och på så sätt visa att de tar ansvar för den ekosystemtjänst bina utför. Medlemmar i den lokala biodlarföreningen svarar för skötsel av kuporna liksom honungsframställning. Företagen som medverkar får del av den honung som bina producerar.

I Norrköping var Weibulls, via företaget Econova Garden, först ut att hyra bikupor i projektet.

– Pollinering är en faktor som i hög grad påverkar hur nöjd slutkonsumenten blir med vårt trädgårdserbjudande. Kan vi göra en insats för att förbättra förutsättningarna för att odla i stan känns det förstås bra att göra det, säger Anders Bergquist, marknadschef på Econova.

Weibulls sponsrar sedan flera år genomförandet av trädgårdsdagarna vid Färgargården. I år kommer man i samarbete med ”Bin i Stan” att visa sina bikupor och informera om vilka blommor, buskar och träd man kan plantera för att attrahera bin till den egna trädgården.

För ytterligare information

Håkan Emilsson, U&We, 08-34 65 65, hakan.emilsson@uandwe.se

Göran Wiklund, U&We, 08-34 65 65, goran.wiklund@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se