Linköpings kommun

Fler bostäder än på många år på gång i Linköping

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2015 11:58 CEST

Hittills har 805 bostäder påbörjats under 2015. Det är fler än vad som startade under varje helår under den senaste mandatperioden. Det gläder nytillträdda kommunalrådet Elias Aguirre (S) som vill bygga bort bostadsbristen i Linköping och höja ambitionerna för att Linköping ska bli en mer sammanhållen och hållbar stad.

– Det är otroligt kul att det byggs så mycket. Det ger gott hopp inför framtiden. Linköping behöver bygga bort bostadsbristen, så att fler unga kan flytta hemifrån, så att studenter väljer Linköping framför andra studieorter och så att näringslivet har möjlighet att locka hit kompetent arbetskraft, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det kraftiga tillskottet av bostäder innebär också utmaningar. Koalition för Linköping vill se till att bostadsbyggandet också bidrar till att göra Linköping till en mer integrerad stad, som också är socialt och ekologiskt hållbar.

– För att alla ska kunna arbeta, bo och trivas i vår stad är hållbarhet en nyckelfråga för framtiden. Såväl ekologiskt, som ekonomiskt och socialt. För staden ska bli hållbar krävs att den utformas på ett sätt som gör att människor trivs och känner sig trygga. Då har det stor betydelse hur vi prioriterar var och vad vi bygger, säger Elias Aguirre.

Koalition för Linköping vill se ett rundare Linköping, med tätare stadsbebyggelse. Några av de stora projekten för att genomföra den inriktningen är Djurgården, Folkungavallen, Wahlbecks park och Skäggetorp.

– De här projekten blir viktiga kliv i arbetet med att knyta ihop vår stad, skapa mötesplatser och erbjuda goda levnadsmiljöer som passar alla Linköpingsbors behov, avslutar Elias Aguirre.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.